Stanovanjsko poslovni kompleks v Celju

FAZA:  : načrtovanje 2020 – 2021, gradnja 2022 –
NAROČNIK: zasebni
VELIKOST: 19.300 m2
LOKACIJA: širše središče Celja
AVTORJI: JERNEJA SKLEPIČ ERKLAVEC, ROMANA ERKLAVEC, SAMO OBLAK
SODELAVCI: ALEKS TOVORNIK, BREDA BOŽIČ

Načrtovani kompleks se bo nahajal na območju širšega središča Celja, na parceli, ki jo obdajajo mestno razstavišče, naselje stanovanjskih stolpnic, zazidava enodružinskih hiš ter park Golovec. Na sami parceli se nahaja pol-vkopano zaklonišče.

Objekt sestavlja dvoetažni podstavek z javnim programom in parkirišči, nad katerim se dvigata dva stanovanjska stolpiča višine osem in deset etaž, ki predstavljata nadaljevanje urbanističnega vzorca stolpnic na zahodu. Kompozicija podstavka v obliki črke L na eni strani ustvari mirni zaledni del, na drugi strani se preko fasade mestnega značaja navezuje na javne površine.

V delu podstavka, ki je orientiran proti javnim površinam, so predvideni poslovni lokali, namenjeni storitveni, trgovski in podobnim dejavnostim. V pritličju se nahaja kolesarnica, ki je dostopna neposredno z zunanjih prometnih površin. V zalednem delu podstavka so predvidene parkirne površine namenjene stanovalcem.

V obeh stolpnicah skupaj je umeščeno 94 različno velikih stanovanjskih enot in skupni prostor za druženje stanovalcev. Odprta in zračna lokacija objekta ponuja kvalitetne razglede na vse strani neba. Temu sledijo različne orientacije stanovanj, kar prispeva k občutku individualnosti. Bivalni prostori stanovanj se preko velikih lož podaljšujejo v zunanji prostor. Stanovanja sestojijo iz odprtih svetlih prostorov, konstrukcijska zasnova pa omogoča njihovo kasnejše prilagajanje skozi spreminjajoče se potrebe prebivalcev.

Utrjene pohodne in parkirne površine z drevoredi bodo obkrožale kompleks s treh strani, severni del zemljišča ob Dečkovi cesti pa bo urejen kot tlakovana in parkovno urejena javna površina z navezavo na javni program v spodnjem delu objekta.

Kompozicija kompleksa s severne in vzhodne strani objema obstoječe pol-vkopano zaklonišče. Njegova zelena streha, ki je nad nivojem prometnih površin, služi kot varen in miren prostor za druženje in igro otrok. Prav tako se urejene parkovne površine nahajajo na pohodni strehi poslovno-parkirnega dela in predstavljajo zunanji prostor za druženje stanovalcev.