Športni objekt Dob

FAZA: načrtovanje 2022
NAROČNIK: zasebni
AVTORJI:  Barbara Pirih, mag. inž. arh., Pina Šegula Seršen dipl. inž. arh.

V obravnavanem projektu gre za obnovo obstoječega objekta športnega društva s pripadajočim zunanjim nogometnim igriščem, tribunami ter pokritim baliniščem. Deloma se ureja tudi okolica. Trenutno se objekt po večini uporablja za potrebe nogometnega društva, sicer pa znotraj njega delujejo balinarska, kolesarska, teniška in šahovska sekcija. Obstoječi objekt je sestavljen iz dveh zamaknjenih lamel, kateri povezuje vstopni povezovalni del z gostinskim lokalom.

Želja naročnika je bila, da se zaradi slabega obstoječega stanja v prvi vrsti sanira sam objekt, ga uredi v skladu s trenutnimi standardi uporabe/rabe, ter razišče dodatne potenciale.

Objekt je ponujal priložnost, da se ga poleg prvotne vsebine zasnuje kot generator življenja v ožji kot širši okolici, predlagane dodatne vsebine, bi tako lahko imele doprinos k že obstoječemu programu.

Zunanji prostor, ki v prvi vrst služi srečevanju ob tekmah, se lahko uporablja kot trg za druge večje dogodke na prostem (ostale športne prireditve, kino pod zvezdami, manjše sejme, koncerte, četvorka,…).

Obstoječo dvorano za balinanje se uredi v vsestransko pokrito dvorano, ki služi različnim scenarijem kot npr. razširitev lokala z otroškim igriščem, plesno/športno dvorano oz. balinarjem še vedno omogoči balinanje.

Razširitev program bi privabila nove uporabnike različnih generacij ter tako osmislila prostor kot tudi prenovo, kraju pa ponudila novo priložnost za združitev kulture, športa in drugih povezovalnih vsebin. Prav tako pa bi prostor lahko živel oživel skozi vso leto.

Zasnova objekta

Objekt je skozi čas, da bi ustrezal potrebam uporabnikov, dobival vedno nove in nove prirastke, katere je bilo potrebno prvo odstranili in s tem izčistili zunanjo podobo. Tisto kar ni del vsakodnevne rabe se umesti v manjše objekte, ki se tako uporabljajo po potrebi ali ob večjih dogodkih.

Pri sami zasnovi se je namenilo veliko pozornosti poteku poti.  Tako se upošteva čiste in umazane poti, poti uporabnikov (zunanji obiskovalci, igralci odrasli/otroci, gostujoča ekipa, ekipa v gosteh, trenerji, sodniki, gostje, vip gostje, uprava….) jih smiselno združuje oz ločuje v kontekstu vsakodnevne rabe, kot tudi ob času dogodkov, kjer se lahko pričakujejo do 500 ali več obiskovalcev.

V pritličji ostaja balinišče, ki deluje kot prostor za zunanje obiskovalce, povezovalni ob večjih dogodkih vstopni del kjer je prodaja kart in lokal.

Spodnja (severna) lamela služi interni rabi nogometnega kluba. Znootraj katere so v pritličju umeščene garderobe za otroke, trener s pogledom na igrišče, sodnik, wc-ji za igralce in ločeno wc-ji  za obiskovalce.

V mansardo se dostopa z leve kot tudi desne strani. Na levi je dostop do dodatnih garderob, ki so nivojsko ločene od tistih v pritličju, kar omogoča  ločevanje ekip v primeru športnih prireditev. Z desne je dostop do uprave in vip prostora z balkonom od koder je mogoče spremljati dogajanje na igrišču.  Prav tako se ta prostor lahko uporablja kot prostor za druženje, oz backstage/zaodrje v primeru koncertov, ko balkon zaživi kot manjši oder.