Prostorska zasnova Kofutnikovega parka

Območje parka na severu in vzhodu zamejuje cesta. Na jugu in vzhodu se na robu nahaja ograja, ki park loči od dvorišča hiš in dostopne poti.

Idejna zasnova novega Kofutnikovega parka poizkuša v kar največji meri ohranjati spomin na obstoječo hišo, pa tudi na zgodbe ljudi, ki so v njej prebivali. Predstavlja nov javni prostor, ki je namenjen srečevanju krajanov, s čimer ohranja vlogo, ki jo je domačija imela v preteklosti.

V opečnem tlaku parka se riše tloris obstoječe hiše. Zamisel različnih ambientov sledi nekdanjim prostorom objekta. Tako nam npr. paviljon na mestu nekdanjega prostora ‘hiše’ predstavlja zavetje, njegove stene pa hkrati služijo kot podlaga za prezentacijo Kofutnikove domačije in njenih zgodb.

Nekdanja vhodna veža in črna kuhinja igrata vlogo srečevanja. Tu so umeščene klopi, pa tudi manjše kurišče.

Predvideno je, da se edina grajena opečna struktura nekdanjega hleva ohrani ali na novo vzpostavi z obstoječim materialom do višine, ki lahko služi kot klop, hkrati pa kot korito, napolnjeno z zemljo, v katerem je posajeno večje drevo. Simbolika tu igra pomembno vlogo. Če je včasih živina predstavljala vir hrane, jo danes nadomesti plodovito drevo. Lahko gre za češnjo, še več povezave s preteklostjo pa bi bilo morda z zasaditvijo lipe, katere plodovi so uporabni za pripravo čaja ali pa kot paša za čebele.

Nadalje se tlak v območju nekdanje šupe prične mešati s travo, na ta način tlakovana površina mehko preide v zelenico. Na vzhodu je v varnem objemu zelenja predvideno igrišče z večjim lesenim igralom.

Južni in vzhodni rob območja tvori grmičevje, ki ga vsake toliko predrejo drevesna debla. Krošnje listavcev poleti zastirajo južno sonce, pozimi pa žarke prepuščajo.

Kot dominanto se uporabi japonski šipek, ki lepo cveti skozi poletje in v jesen.  Cvetovi prijetno dišijo ter privabljajo žuželke, plodovi (veliki šipki) pa so hrana za ptice. Njegova razrast in trnate vejice ustvarjajo občutek neprehodnosti, hkrati pa dajejo zavetje pticam.

Ob severnem in vzhodnem robu se uredi pločnik. Mejo tu predstavlja organska bariera zasajena s kombinacijo nižjih do srednje visokih grmovnic in sicer s kombinacijo zimzelenih in cvetočih rastlin z nizkim vzdrževalnim vidikom. Drobna listna tekstura kosteničevja bo prostor vizualno večala, kot dopolnitev za poletno cvetenje se uporabi beli petoprstnik, ki v zasaditev vnese nadvse lahkoten in umirjen efekt.  Zasajena mehka bariera tako preprečuje otrokom, da bi v igri stekli na cesto ter da bi se park uporabljal za parkiranje.

Prijeten ambient ob večerih tvori osvetlitev, ki je na območju igrišča predvidena v obliki lampijončkov, indirektna svetloba pa je umeščena tudi pod večjo klopjo v območju paviljona in prostora s kuriščem. Poleg primarne funkcije je namen osvetlitve narediti območje tekom noči manj zanimivo vandalom.