Pisarne in recepcija podjetja Orbico

FAZA:  načrtovanje 2018, gradnja 2019
NAROČNIK: Orbico d.o.o., Slovenija
VELIKOST: 449 m2 BTP
AVTORJI: Barbara Pirih, mag. inž. arh., Špela Krajnc, univ. dipl. inž. arh.

OBSTOJEČE

Obstoječi vhod v pisarniški del podjetja Orbico ni deloval kot recepcija. Prostor je bil nasičen z neusklajenimi tlaki, stenskimi oblogami in spuščenim stropom s svetili, ki niso odražali aktualne vizualne podobe in identitete podjetja.

Iz vetrolova se na desni strani prehaja v območje pisarn. Pisarne so bile nasičene, hkrati pa so prehodi, vhodno območje, čajna kuhinja zavzemali preveč prostora. Celotna organizacija ni odgovarjala načrtovanim delovnim ekipam, številu zaposlenih in njihovim potrebam. Določene pisarne so bile temne in neprimerne za pisarniško delo.

Naročnik se je za prenovo prostorov odločil ob povečanju potreb po delovnih mestih, hkrati pa se je ponudila priložnost za uskladitev vizualne podobe prostorov in vhodnega prostora – recepcije – s celostno podobo podjetja.

Skeletna armiranobetonska konstrukcija z mavčnokartonskimi predelnimi stenami dopušča relativno enostavno prenovo. Omejitveni dejavnih je bil obstoječi raster oken na fasadi, ki je narekoval postavitev novih sten.

Obstoječe stanje
Novo stanje

NOVO

Vodilo pri prenovi je poleg zagotovitve zadostnega števila delovnih mest še uravnoteženost med finančnim vložkom ter zagotovitvijo spodbudnega delovnega okolja za zaposlene. S strani naročnika je bila izražena želja, da se obstoječo opremo ohrani v največji možni meri.

Nova zasnova recepcije predvideva reprezentativen in topel ‘lobby’, kjer receptor sprejme obiskovalce in zaposlene, prostor pa nakazuje, da se vstopa v prostore mednarodnega podjetja Orbico. Materiali in oprema so sodobni in barvno usklajeni z brandom, pojavljajo se različni odtenki sive, mestoma rdeča barva kot poudarek v prostoru.

Pult je postavljen nasproti vhoda, delno zastekljen, zaposlenemu pa omogoča dovolj prostora za delo. Na zadnji steni so nanizane vertikalne lamele, ki sovpadajo z logotipom podjetja, ki je pozicioniran v zgornjem delu. Lamele se nadaljujejo pod stropom do vhoda in tako delujejo kot nekakšen negativ ‘rdeče preproge’, ki prišleka povabi v notranjost. Nekdanjo nišo recepcije se uporabi za sedalni kotiček, kjer obiskovalec počaka na sprejem. Podobo steklenih zidakov zamenja bela mavčnokartonska obloga, pred katero se umesti zaveso v nevtralni barvi, ki prostor zmehča. Zelena zrcala se odstrani, novo brezbarvno ogledalo pa se umesti le nasproti sedalnega kotička – s tem prostor dobi dodatno dimenzijo. Zamik ravnine stene, ki je posledica inštalacijskega jaška se izkoristi za korito z rastlinami ter policami za razstavljanje produktov podjetja.

Zasnova pisarniškega dela je podrejena potrebi po velikem številu delovnih mest, zahtevah po združevanju in ločevanju posameznih služb in delovnih mest znotraj teh služb ter zagotovitvi zadostne naravne svetlobe. Pisarne so zato nanizane vzdolž južne fasade, z velikimi steklenimi površinami, hodnik pa je umaknjen v notranjost stavbe ter meji na veliko skladišče podjetja. Dolžina hodnika se skrajša z umestitvijo prostora za počitek ter v nadaljevanju skladiščnih/arhivskih prostorov ter prostora za kopirni stroj tako, da se hodnik v drugi polovici zamakne za globino omenjenih prostorov proti jugu. V sredinski (manj osvetljeni del se umesti programe, ki imajo manj zahtev po svetlobi – sejna soba, čajna kuhinja ter govorilnice v pisarnah oceanskega tipa, v katerih dela večje število zaposlenih. Stene med prostori so prekinjene s steklenimi površinami. Kjer je to mogoče, so te večje in posledično prepuščajo več svetlobe, kjer pa zaradi zasebnosti posameznih programov to ni mogoče, se okna nahajajo na zadostni višini, da so preprečeni pogledi iz enega v drug prostor. Na enak način je z naravno svetlobo osvetljen tudi hodnik. Osnovna barva prostorov je siva, ki prehaja od belih do srednje temnih sivih tonov, kot poudarek se mestoma zopet pojavlja rdeča. Oblikovanje govorilnic je enako kot oblikovanje sedalnega kotička v recepciji, kar nekoliko omehča podobo pisarn, hkrati pa poskrbi za akustično ustreznost tako govorilnic kot tudi pisarn.

Med recepcijo in pisarniškim delom se prehaja preko prečnega hodnika, ob katerem se v bližini vhoda nahajajo sanitarije, ki so zaradi specifike sestave tal ter obstoječe lokacije odvodov odpadnih vod morale ostati na obstoječi lokaciji. Prečni hodnik ima poleg povezave tudi funkcijo galerije – fotografije zgodovine podjetja.

Foto: Vida Dimovska, Vilinie