Oblikovanje urbane opreme (in katalog) za občino Cerknica

FAZA:  Idejni projekt, projekt za izvedbo 2022
NAROČNIK: Občina Cerknica
AVTORJI: Hana Geder univ. dipl. inž. Arh., Pina Šegula Seršen dipl. inž. arh.

S  strani občine Cerknica je bila podana naloga za oblikovanje in poenotenje urbane opreme za Cerknico z okolico.  Pri oblikovanju je bilo pomembno, da je podana rešitev modularno zasnovana, prilagodljiva na različne prostorske situacije,  da funkcionira tako v grajenem kot zelenem okolju, posamezniku pa še vedno dovoljuje možnost izbire uporabe, ter da je praktična.  Največji poudarek je bil pri oblikovanju in razvoju koncepta klopi, ostala pripadajoča oprema (koši, stojala za kolo, količki, table, naslonjala…) oblikovno sledijo prvotno nastavljenem konceptu.

Izhodišče je izbira 2 materialov, ki se najbolje obnašata pri oblikovanju in sami uporabi urbane opreme: les in brušen beton ter možnost kombiniranja obeh.  S poenotenjem dimenzij osnovnih gradnikov/elementov, in možnostjo dveh smeri zlaganja se tako zagotovi osnovo z mnogo možnostmi sestave posameznih elementov ter kombiniranje različnih elementov v urbane ambiente.

OSNOVNI ELEMENTI:

2 MATERIALA : les, brušen beton

2 NAČINA ZLAGANJA

MOŽNOST KOMBINIRANJA MATERIALOV: les + brušen beton

Osnova za dimenzioniranje je lesen tram 20×20 cm in razmik 2 cm, iz katerega se lahko tvori naslednje elemente: klopi za 1 osebo/element za zajezitev prometa, klop za 2, 4…. x osebe, L in U postavitev (urbani robovi), urbane postelje… Z  dimenzijami osnovnih gradnikov se  lahko sestavi tudi druge zanimive urbane inštalacije primerne za igro otrok ali v trendu s časom – urbane okvirje in tako poudarimo zanimive poglede v okolici. Poudarjene foto točke oz. prostorske razglednice lahko tako še dodatno pripomorejo k prepoznavanju same lokacije.

URBANI  ELEMENTI/AMBIENTI

URBANI AMBIENTI (z vključevanjem lokalnega motiva)